logo epuap logo bip

Webinary- szkolenia dot. bezpieczeństwa dzieci i młodziezy online

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w bezpłatnych szkoleniach “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, “Przeciwdziałanie przemocy w szkołach – program profilaktyczny IMPACT” i “Bezpieczeństwo dzieci w wieku 4-6 lat a nowe technologie”. Szkolenia będą miały formę webinarów, odbędą się na platformie zoom.


Szkolenie “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”

Adresaci: nauczyciele pracujący z dziećmi 6-12 lat i młodzieżą 13-16 lat
Miejsce: online, platforma ZOOM
Limit miejsc: 100
Prowadzący: specjaliści Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Łukasz Wojtasik, Marta Wojtas, Maciej Kępka i Anna Czołnik
Czas trwania: 4 spotkania, po 1,5 godz. każde
Tematyka spotkań:
1.    Wprowadzenie do profilaktyki. Jak dzieci korzystają z sieci. Rola rodziców i profesjonalistów.
2.    Szkodliwe treści i wzorce (pornografia, patotreści, przemoc). Zjawisko fake newsów.
3.    Prywatność w sieci. Zjawisko seksualizacji. Uwodzenie i inne formy wykorzystywania seksualnego dzieci online.
4.    Przemoc rówieśnicza w sieci. Nadużywanie internetu.

Cel szkolenia: Zapoznanie z tematyką: problemu przemocy rówieśniczej (cyberprzemoc), szkodliwych treści online, uwodzenia nieletnich w sieci, sekstingu czy nadużywania internetu. Uczestnicy zapoznają się z odpowiednimi sposobami reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online. Dowiedzą się również w jak wdrażać profilaktykę zagrożeń internetowych.

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny
· O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń
· Uczestnicy maja możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań
· Ukończenie szkolenia równoznaczne jest z udziałem w cyklu czterech webinariów (po 1,5 godz. każdy)
· Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie
· UWAGA! KAŻDY UCZETNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNYM WYBRANYM SZKOLENIU!

Webinar dla specjalistów pracujących z grupą dzieci w wieku 6 – 12 lat
Grupa 1: 26.10 15-16:30, 27.10 15-16:30, 28.10 15-16:30, 30.10 15-16:30
zapisy: https://app.evenea.pl/event/bezpieczenstwo6-12lat1
Grupa 2: 23.11 15-16:30, 24.11 15-16:30, 25.11 15-16:30, 27.11 15-16:30
zapisy: https://app.evenea.pl/event/bezpieczenstwo6-12lat2

Webinar dla specjalistów pracujących z grupą dzieci w wieku 13 – 18 lat
Grupa 1: 26.10 17-18:30, 27.10 17-18:30, 28.10 17-18:30, 30.10 17-18:30
zapisy: https://app.evenea.pl/event/bezpieczenstwo13-18lat1/
Grupa 2: 23.11 17-18:30, 24.11 17-18:30, 25.11 17-18:30, 27.11 17-18:30
zapisy: https://app.evenea.pl/event/bezpieczenstwo13-18lat2/

Szkolenia organizowane są  w partnerstwie z Fundacja Orange.

Szkolenie “Przeciwdziałanie przemocy w szkołach – program profilaktyczny IMPACT”
Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą 13-16 lat
Miejsce: online, platforma ZOOM
Limit miejsc: 100
Prowadzący: specjaliści Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Łukasz Wojtasik, Maciej Kępka i Anna Czołnik
Czas trwania: 3 spotkania, po 1,5 godz. każde
Tematyka spotkań:
1.    Jak młodzież korzysta z sieci. Wprowadzenie do profilaktyki. Zagrożenia.
2.    Problem cyberprzemocy
3.    Przebieg zajęć

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny
· O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń
· Uczestnicy maja możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań
· Ukończenie szkolenia równoznaczne jest z udziałem w cyklu trzech webinariów (po 1,5 godz. każdy)
· Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie
· UWAGA! KAŻDY UCZETNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNYM WYBRANYM SZKOLENIU!

Grupa 1: 10.11.2020 15-16:30, 12.11.2020 15-16:30, 13.11.2020 15-16:30
zapisy: https://app.evenea.pl/event/szkoleniaimpact/

Grupa 2: 10.11.2020 17-18:30, 12.11.2020 17-18:30, 13.11.2020 17-18:30
zapisy: https://app.evenea.pl/event/szkoleniaimpact2/

Grupa 3: 07.12.2020 15-16:30, 08.12.2020 15-16:30, 09.12.2020 15-16:30
zapisy: https://app.evenea.pl/event/szkoleniaimpact3/

Grupa 4 : 07.12.2020 17-18:30, 08.12.2020 17-18:30, 09.12.2020 17-18:30
zapisy: https://app.evenea.pl/event/szkoleniaimpact4/

Szkolenie sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Szkolenie “Bezpieczeństwo dzieci w wieku 4-6 lat a nowe technologie”
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Miejsce: online, platforma ZOOM
Limit miejsc: 100
Prowadzący: specjaliści Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Marta Wojtas i Anna Czołnik
Czas trwania: 1 spotkanie, trwające 3,5 godz.

Tematyka spotkania: kwestia wpływu urządzeń ekranowych na rozwój dziecka oraz konsekwencje jakie takie korzystanie niesie, omówienie domowych zasad ekranowych, które można wykorzystać do pracy z rodzicami. Uczestnicy zostaną zaznajomieni ze scenariuszem zajęć „Necio.pl- poznajemy internet”, który porusza następujące tematy: czym jest internet i do czego służy, zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń ekranowych i internetu oraz reagowanie w sytuacji ich napotkania, nadużywanie ekranów i jego konsekwencje

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny
· O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń
· Uczestnicy maja możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań
· Uczestnicy maja możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań
· Ukończenie szkolenia równoznaczne jest z udziałem w 3,5 godzinnym webinarze
· Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie oraz scenariusz zajęć w wersji papierowej, wysłany pocztą
· UWAGA! KAŻDY UCZETNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNYM WYBRANYM SZKOLENIU!

Szkolenia organizowane są w partnerstwie z Fundacja Orange.
 
Grupa 1: 4.11 15:00 – 18:30 (przerwa 16:30-17)
zapisy: https://app.evenea.pl/event/szkolenienecio/

Grupa 2: 2.12 15:00 – 18:30 (przerwa 16:30-17)
zapisy: https://app.evenea.pl/event/szkolenienecio2/

https://www.edukacja.fdds.pl/webinary-szkolenia-dot-bezpieczenstwa-dzieci-i-mlodziezy-online.html

Webinary- szkolenia dot. bezpieczeństwa dzieci i młodziezy online
Przewiń do góry
Skip to content