logo epuap logo bip

Wizyta nauczycieli z Bambergu

W dniach 06.-09.01.2020 r. gościliśmy w naszym mieście grupę nauczycieli z Bambergu (Niemcy). Grupa składała się z 15 referendarzy – młodych nauczycieli, którzy po zdaniu egzaminu państwowego uzyskali prawo wykonywania zawodu oraz 5 nauczycieli-opiekunów. Wizyta odbyła się w ramach projektu hospitacyjnego realizowanego na podstawie podpisanego w 2015 r. porozumienia między Urzędem Miasta Częstochowy a Dientzenhofer-Gymnasium w Bambergu – szkołą kształcącą referendarzy.

Pobyt gości z Niemiec rozpoczął się 6 stycznia 2020 r. wspólną kolacją, podczas której referendarze poznali częstochowskich nauczycieli, koordynujących projekt w swoich szkołach. Kolację uświetnili swoją obecnością: dr Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Grzegorz Papalski – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Zbigniew Janus – dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia.

Kolejny dzień projektu upłynął na wizytach w częstochowskich szkołach, w których goście hospitowali zajęcia, prowadzili rozmowy z gronem pedagogicznym i uczniami oraz oglądali pomieszczenia szkoły. Natomiast ich opiekunowie odwiedzili Szkołę Podstawową nr 22 im.
G. Narutowicza, gdzie przygotowano dla nich program artystyczny: koncert tradycyjnych pieśni polskich, przedstawienie w formie teatru cieni poświęcone historii szkoły oraz pokaz sprawności gry uczniów w rugby. W programie pobytu przewidziano zwiedzanie na Jasnej Górze. Na terenie klasztoru goście zobaczyli bazylikę, Kaplicę Cudownego Obrazu, skarbiec oraz wspaniałą bibliotekę.

Ostatniego dnia młodzi referendarze wraz z opiekunami przyjechali do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, gdzie zapoznali się z systemem szkolnictwa w Polsce oraz dowiedzieli się jak funkcjonuje ośrodek, który doskonali nauczycieli. Pracując w grupach dokonali podsumowania hospitacji w częstochowskich szkołach. Tego dnia też, zgodnie z programem, udali się do I. Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, gdzie w ramach wizyty wysłuchali koncertu tradycyjnych polskich kolęd i obejrzeli multimedialny pokaz poświęcony historii i tradycjom szkoły.

Wizyta zakończyła się uroczystą kolacją, po której wszyscy goście otrzymali dyplomy, drobne upominki oraz zdjęcia upamiętniające przebieg wizyty.

Wizyta nauczycieli z Bambergu
Przewiń do góry
Skip to content