logo epuap logo bip

Zadania eksperta

ZADANIA EKSPERTA

Lp. Zadanie Forma realizacji
1. Przygotowanie działania
  • ustalenie ze szkolnym koordynatorem wspomagania terminu spotkania szkoleniowego z nauczycielami;
  • zapoznanie się z ustalonymi potrzebami i przyjętymi w PW celami danej formy szkoleniowej;
  • pozyskanie informacji o placówce (od koordynatora wspomagania, ze strony internetowej itp.);
  •  przygotowanie formy szkoleniowej adekwatnie do potrzeb i celów;
2. Realizacja działań wspomagających
  • przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów i/lub innych zaplanowanych form szkoleniowych (wykładów, konsultacji, coachingu itd.) dla nauczycieli/dyrektora wraz z materiałami dla uczestników;
  • sporządzenie listy uczestników i przekazanie jej koordynatorowi wspomagania;
  • przeprowadzenie ewaluacji formy szkoleniowej na jej zakończenie (narzędzia dostarczone przez koordynatora) i przekazanie ankiet koordynatorowi;

LUB

  • przeprowadzenie ewaluacji formy szkoleniowej na jej zakończenie (narzędzia dostarczone przez koordynatora), opracowanie jej wyników i przekazanie koordynatorowi;
3. Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę
  • pomoc w organizacji lekcji i zajęć otwartych.
Przewiń do góry
Skip to content