logo epuap logo bip

Zakres obowiązków zespołu wsparcia informatycznego

Zespół informatyków obejmuje wsparciem placówki edukacyjne prowadzone przez Miasto Częstochowę.

Pełny zakres wsparcia zespołu informatycznego:

 • Diagnozowanie sprzętu komputerowego, sieci informatycznych LAN, konfiguracji urządzeń sieci LAN/WAN pracujących w szkole w zakresie administracji oraz dydaktyki.
 • Określenie parametrów uszkodzonych podzespołów (administracja i dydaktyka)
 • Opiniowanie zasadności i wskazanie sposobów naprawy (administracja i dydaktyka).
 • W przypadku zasadności naprawy demontaż i montaż podzespołów (administracja i dydaktyka).
 • Instalacja systemów operacyjnych stacji roboczych zgodnie z posiadanymi nośnikami i licencjami (administracja i dydaktyka).
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania wykorzystywanego w zarządzaniu i administrowaniu szkołą/placówką zgodnie z posiadanymi nośnikami i licencjami (administracja).
 • Pomoc w przypadku problemów z instalacją oprogramowania edukacyjnego (dydaktyka).
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych LAN/WAN wykorzystywanych w szkołach/placówkach.
 • Zabezpieczenie antywirusowe komputerów stosownie do posiadanego przez szkołę/placówkę oprogramowania antywirusowego.
 • Przywracanie sprawności zawirusowanego systemu .
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń drukujących, skanujących.
 • Podpięcie, konfiguracja urządzeń multimedialnych oraz instalacja niezbędnego do pracy oprogramowania (administracja i dydaktyka).
 • Ustawienie systemu wykonywania kopii zapasowych stosownie do możliwości szkoły/placówki.

Do obowiązków zespołu nie należy:

 • Tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi placówek
 • Naprawa uszkodzonych podzespołów.
 • Transport urządzeń, podzespołów do serwisu.
 • Naprawa sprzętu objętego gwarancją oraz czynności wynikających z realizacji gwarancji.
 • Dokonanie zakupu podzespołów.
 • Instalacja systemów operacyjnych serwerów pracujących w szkole
 • Instalacja oprogramowania edukacyjnego (dydaktyka).
 • Praca w programach w zakresie realizacji podstawowych obowiązków i funkcjonalności.
 • Przygotowanie dokumentów nie związanych z utrzymaniem sprawności urządzeń i systemów komputerowych.
 • Czynności eksploatacyjne wynikające z obsługi urządzeń drukujących/skanujących.
Zakres obowiązków zespołu wsparcia informatycznego
Przewiń do góry