logo epuap logo bip

Zapraszamy do kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie zapraszają do udziału w XI edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, zapoczątkowanego w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.  Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, którego główną ideą jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 2006 r.

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2017 r. w godz. 10:00– 13:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie, ul. 11 listopada 19.

W trakcie spotkania będzie również możliwość zadawania pytań z zakresu BHP. W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” szkoły otrzymują m.in. zestaw zawierający podręcznik z płytą CD. Materiały edukacyjne zostały opracowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i stanowią podstawę dla planowanych indywidualnie kilku lub kilkunastu zajęć lekcyjnych. Komplet zawiera również konspekty lekcji, przykładowe testy dla uczniów oraz przystępne omówienia przepisów i przykłady dobrych praktyk. W ramach bezpłatnych szkoleń Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy. Wszyscy nauczyciele, którzy udokumentują przeprowadzenie z młodzieżą przynajmniej dwóch lekcji na podstawie „Materiałów pomocniczych dla szkół ponadgimnazjalnych. Kultura bezpieczeństwa”, otrzymają świadectwa uczestnictwa w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy. Zachęcam Państwa do udziału w tej ważnej społecznie akcji, która pozwoli na właściwe przygotowanie młodzieży do podjęcia pierwszej pracy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych i potwierdzenie udziału w spotkaniu – PIP w Katowicach Sekcja Promocji tel: 32/ 60 41 615.

Zapraszamy do kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”
Przewiń do góry
Skip to content