logo epuap logo bip

Zgłoszenie – Szkolenia nieodpłatne

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia udziału poprzez poniższy formularz. Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe aspekty związane z udziałem w formach doskonalenia:

 • Dane podane przez Państwa w polach będą użyte do przygotowania zaświadczeń.
 • Informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowy i zgodnie z tym nie możemy wystawić zaświadczenia, jeśli nie uzyskamy Państwa zgody.
 • W przypadku zgłoszeń w dniu szkolenia, zaświadczenie zostanie przygotowane w ciągu 2 tygodni i będzie można odebrać osobiście w SOD, lub przez osobę trzecią posiadającą upoważnienie.
 • Jeśli wybrany przez Państwa temat szkolenia nie znajduje się na liście wyboru, to oznacza, że został wyczerpany limit miejsc.
Dodatkowo informujemy, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych równa się z niemożnością wysłania maila z zaproszeniem do szkolenia i wystawienia zaświadczenia z ukończonego kursu.
 

  Karta zgłoszenia na szkolenia nieodpłatne

 

Dane uczestnika


 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 1781):
  1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia (SOD) z siedzibą w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa.
  2. Administrator przetwarza i zapewnia ochronę danych osobowych. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, uzyska Pani/Pan kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie na nr: 34 370 63 14.
  3. Dane osobowe – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia przetwarzane są w celu przygotowania zaświadczeń i dokumentowania doskonalenia nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 r., poz. 1045). Dane osobowe - miejsce pracy, adres e-mail uczestnika, stopień awansu zawodowego przetwarzane są w celu organizacji formy doskonalenia na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika.
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w szkoleniu i przygotowania zaświadczenia dla uczestnika.
  5. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Uczestnikowi doskonalenia przysługuje prawo dostępu do wszystkich powyższych danych, ich skopiowania, przenoszenia oraz poprawiania.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Wszystkie powyższe dane mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Wszystkie powyższe dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej.
  11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystane do automatycznego przetwarzania tzw. profilowania.
 

Weryfikacja

Przewiń do góry
Skip to content